Elze van der Laan rt

wat doe ik

Elze van der Laan remedial teaching kan de individuele zorg bieden die uw kind nodig heeft. We werken samen aan succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen kan toenemen en er meer ruimte komt voor het leren. We streven naar een mindset waarin het leren weer een uitdaging wordt in plaats van een te hoge drempel. 

waarom remedial teaching

remedial teaching den haag

waarom

zorg bieden aan kinderen

wat

welke leergebieden

remedial teaching

wat is het verschil

RD4

rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus

waarom remedial teaching

scholen vinden zorg bieden aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen belangrijk.

Het is vaak niet mogelijk om alle kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben met betrekking tot bijvoorbeeld rekenproblemen, dyslexie of leren leren. Oorzaak hiervan kan zijn dat veel groepen groot zijn, er meer kinderen in de groep zijn die extra aandacht nodig hebben, de tijd ontbreekt, de remedial teacher op school ontbreekt.

Als het leren steeds moeizamer gaat, ontstaan soms ook sociaal-emotionele problemen. Hierdoor kan het voorkomen dat het kind blokkeert en de problematiek steeds zwaarder wordt. Soms heeft een kind niet de juiste handvatten aangereikt gekregen om te weten hóe je het leren aanpakt.

Elze van der Laan remedial teaching kan de individuele zorg bieden die uw kind nodig heeft. We werken samen aan succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen kan toenemen en er meer ruimte komt voor het leren. We streven naar een mindset waarin het leren weer een uitdaging wordt in plaats van een te hoge drempel.

waarvoor is remedial teaching
Dyscalculie

welke leergebieden komen aan de orde?

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor het voorkomen en behandelen van ernstige leesproblemen. Voordat een leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek, moet er eerst aantoonbaar extra individuele begeleiding geweest zijn voor de leerling. Het leesplezier is belangrijk voor het technisch én begrijpend lezen.

Problemen met spelling en werkwoordspelling kunnen verband houden met mogelijke dyslexie. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat de leerling hiaten heeft opgelopen in zijn of haar kennis van spelling. Door hiernaar onderzoek te doen is goed te zien wat er aan instructie nodig is en welke materialen daarvoor geschikt zijn.

Ik heb mij enigszins gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van rekenproblemen. Wanneer rekenproblemen ondanks vroegtijdige extra hulp en zorgvuldige afstemming met begeleiders niet afnemen, kan er sprake zijn van dyscalculie

Wanneer er meer sprake is van een gedragsprobleem of een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden. Leerlingen kunnen onderliggende problematiek hebben die belemmerend is voor het leren op school. Indien nodig verwijs ik de leerling/ouders door naar huisarts of therapeut. 

vrijblijvend intakegesprek

maak een afspraak voor een vrijblijvend 1e gesprek

13 + 4 =