over
Elze van der Laan

sinds 2016 ben ik full time zelfstandig remedial teacher. Ik verzorg arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een aantal scholen in Den Haag en Delft. Soms begeleid ik particulier aangemelde leerlingen op hun basisschool. Daarnaast komen leerlingen naar mijn praktijk.

zelfstandig
remedial
teacher

Elze van der Laan rt

ik ben

Elze van der Laan

 

In 2013 ben ik begonnen me meer te specialiseren op het gebied van ernstige rekenproblemen en dyscalculie. In 2016 deed ik mee aan het implementatietraject van de digitale RD4, een diagnostisch instrument om de rekenontwikkeling van leerlingen in de basisschool te analyseren. Vervolgens heb ik als rekencoach cursisten mede geholpen te leren dit instrument te gebruiken.

 

Elze van der Laan

Ik ben na een tussenjaar in Londen in 1989 begonnen als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Na tien jaar stapte ik over naar het speciaal onderwijs. Ik had ondertussen een post-hbo-opleiding tot remedial teacher afgerond en ging mij nu verdiepen in het lesgeven aan kinderen met een communicatieve beperking door middel van een Master SEN. In de daarop volgende jaren heb ik verschillende cursussen gevolgd die erop gericht waren mijn leerlingen steeds zo goed mogelijk te begeleiden. 

In het cluster-2-onderwijs zijn veel leerlingen die moeite ondervinden in het leren lezen. Met mijn collega’s, als leerkracht en als remedial teacher, heb ik me vaardigheden eigen gemaakt die kinderen met leesproblemen of dyslexie beter ondersteunen in hun leesontwikkeling. 

Sinds 2016 ben ik full time zelfstandig remedial teacher. Ik verzorg arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een aantal scholen in Den Haag en Delft. Soms begeleid ik particulier aangemelde leerlingen op hun basisschool. Daarnaast komen leerlingen naar mijn praktijk.

vrijblijvend intakegesprek

maak een afspraak voor een vrijblijvend 1e gesprek

2 + 13 =