remedial teacher

Elze van der Laan rt

Elze van der Laan
remedial teaching
helpt kinderen bij het leren lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Remedial teacher delft

waarom

zorg bieden aan kinderen

wat

welke leergebieden

remedial teaching

wat is het verschil

RD4

rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus

hoe het werkt

1. intakegesprek

Als u besluit dat u individuele begeleiding voor uw kind wenselijk vindt, spreek ik graag met u een vrijblijvend intakegesprek af. Afhankelijk van de situatie is dat met uzelf of samen met het kind. In dit gesprek komen het doel van de begeleiding en de manier waarop de begeleiding plaatsvindt aan de orde. Het is altijd belangrijk dat de leerling zich veilig kan voelen en open kan staan voor de hulp.

2. behandelplan

Als we met elkaar akkoord zijn, doe ik een gedegen nulmeting en schrijf een behandelplan. Na 2 à 3 maanden vindt dan een evaluatie plaats en besluiten we hoe we verder gaan. Het is fijn als de school hierbij betrokken kan worden. Vanzelfsprekend worden daarbij de regels van de AVG in acht genomen.  

3. toetsen en onderzoeken

Ik maak gebruik van gestandaardiseerde toetsen en onderzoeken. Het materiaal dat ik gebruik tijdens de lessen, heeft zijn waarde bewezen. Naast de behandeling van het leerprobleem besteed ik ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Soms zijn kinderen faalangstig, soms hebben kinderen al zoveel tegenslag gehad dat het moeilijk is zich weer te moeten motiveren voor een nieuw leerdoel. 

Remedial teacher Delft
remedial; teaching den haag
Elze van der Laan

vrijblijvend intakegesprek

maak een afspraak voor een vrijblijvend 1e gesprek

13 + 9 =